Volilna napoved, 13. september 2008 - izdelana na podlagi telefonske javnomnenjske ankete

Stranke

volilna napoved

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev

7,3

LDS - Liberalna demokracija Slovenije

7

SDS – Slovenska demokratska stranka

34,4

SLS + SMS

2,1

SNS - Slovenska nacionalna stranka

8,9

SD – Socialni demokrati

28,2

NSi – Nova Slovenija

2,2

Zares – Nova politika

9

Lipa

0,4

KDS

0,6

Vzporedno s terensko javnomnenjsko anketo je agencija Ninamedia v času od 8. do 11. septembra izvedla tudi telefonsko javnomnenjsko anketo (N=1000) in na tej podlagi oblikovala še eno volilno napoved. Med obema napovedima so nekatere razlike, ki so bile delno tudi pričakovane (npr. slabši rezultat za SLS+SMS, NSi, Lipo...). Toda tudi po volilni napovedi, izdelani na podlagi telefonske javnomnenjske ankete, si stranka SDS lahko obeta volilno zmago, in sicer s 34,4 odstotka glasov. Vendar je razlika med prvo in drugo stranko, SD, v tej napovedi manjša, saj Socialnim demokratom pripisuje 28,2-odstotni volilni izkupiček. Stranka Zares si lahko po tej napovedi obeta 9 odstotkov glasov, SNS 8,9, DeSUS 7,3, LDS 7, NSi 2,2, SLS+SMS pa 2,1 odstotka glasov.

Volilna napoved, 13. september 2008 – izdelana na podlagi terenske javnomnenjske ankete

Stranke

volilna napoved

interval zaupanja

pri 5% tveganju

DeSUS - Demokratična stranka upokojencev

8,0

6,30 – 9,61

LDS - Liberalna demokracija Slovenije

7,8

6,18 – 9,46

SDS – Slovenska demokratska stranka

29,9

27,07 – 32,67

SLS + SMS

5,9

4,50 – 7,39

SNS - Slovenska nacionalna stranka

7,6

6,02 – 9,26

SD – Socialni demokrati

20,1

17,62 – 22,51

NSi – Nova Slovenija

2,7

1,72 – 3,71

Zares – Nova politika

10,8

8,88 – 12,66

Lipa

2,7

1,73 – 3,72

Drugo

4,5

3,23 – 5,76

Naročnik terenske javnomnenjske ankete o volilnih namerah je časnik Dnevnik, izvajalec pa agencija Ninamedia. Terensko anketiranje je potekalo med 6. in 11. septembrom 2008. V tem času smo opravili 1543 anket na 60 izbranih vzorčnih točkah po Sloveniji, ki gravitirajo k enemu volišču. Anketiranci so morali izpolniti vprašalnik, ki je vseboval liste kandidatov, kot so bile potrjene za volitve v državni zbor 21. septembra 2008. V vprašalniksmo ob tem vključili tudi nekatera kontrolna vprašanja.