Kakšen je trenutni položaj na področju varnosti otrok oziroma šolarjev v prometu?

Otroci so posebna skupina varovanih oseb v cestnem prometu, zato jim tudi ministrstvo za šolstvo in šport namenja veliko pozornosti. Vsako leto ob začetku šolskega leta poteka preventivna aktivnost Začetek šolskega leta, v kateri aktivno sodelujemo Ministrstvo za promet RS - prometni inšpektorat, Direkcija RS za ceste - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policija, ZZŠAS in AMZS. Aktivnost je namenjena varovanju otrok in mladostnikov, ki po počitnicah ponovno vsakodnevno vstopajo v promet. Opozarjati želimo vse udeležence v prometu, naj bodo varni in strpni ter tako dober zgled mlajšim. Učencem in mladim želimo zagotoviti varno pot v šolo in domov ter jih izobraževati, kako varno sodelovati v prometu. Na podlagi izobraževanja potekajo v šolah različne preventivne akcije, kjer učenci in mladi spoznavajo pravila, kako varno sodelovati v prometu in kako biti odgovoren udeleženec cestnega prometa. V učne načrte so kot nadpredmetne teme vključene vsebine varnosti cestnega prometa. Za učitelje izvaja zavod za šolstvo izobraževanja na temo prometna varnost. Izvajajo preventivne medvrstniške delavnice, kjer se mladi med seboj seznanjajo o varnosti v cestnem prometu.

Kaj je najbolj kritično, koliko časa "držijo" opozorila in akcije ob začetku šolskega leta?

Preventivne akcije so najuspešnejše takrat, ko se vsi zavedamo, da moramo biti odgovorni v cestnem prometu in odrasli biti zgled mlajšim. V okviru nacionalnega programa varnosti cestnega prometa je v koordinaciji različnih ministrstev več preventivnih akcij vse leto: ob začetku šolskega leta poteka preventivna aktivnost Začetek šolskega leta, nato bo sledila preventivna akcija glede varnosti na železniških prehodih, pa hitrost v okviru policije, v začetku jeseni varnost pešcev, decembra alkohol… S preventivnimi akcijami različni akterji skrbimo za to, da so opozorila varnosti v cestnem prometu pogosto zaznana v javnosti.

Koliko denarja se vloži v to varstvo?

V preventivni aktivnosti Začetek šolskega leta sodelujejo prostovoljci ZZŠAS, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in AMDS. MŠŠ pa prostovoljcem ne namenja finančnih sredstev.

Kaj šole naredijo za izboljšano varnost?

Šole v začetku šolskega leta izdelajo načrt varnih poti, ki jih predstavijo učencem, učiteljem in tudi staršem prvošolcev. Vključujejo se v preventivne aktivnosti in izobražujejo učence, kako biti varni in odgovorni udeleženci cestnega prometa.

Ali je še veliko kritičnih točk okoli šol? Kako je nadzorovan promet, so dovozne ceste dovolj dobre in kako je z varnostjo šolskih avtobusov?

Prometni inšpektorat RS in policija vse leto namenjata pozornost cestam in potem v okolici šol prav tako izvajata nadzor nad ustreznostjo vozil in voznikov, ki opravljajo prevoz učencev. Nadzirajo tudi prevoze otrok, ki jih izvajajo starši.

Kako je z varnostjo šoloobveznih otrok kolesarjev ali mopedistov?

Učenci osnovnih šol opravijo kolesarski izpit, kjer se naučijo, kako sodelovati v prometu kot kolesar. Pri prihodu v šole tudi nadzirajo uporabo zaščitne čelade.