Kot smo večkrat poročali v Dnevniku, je bilo jedro spora v delitvi skupnih stroškov. Občina Cerkno je že poravnala 5500 evrov dolga Mestni knjižnici in čitalnici Idrija. Župana sta tudi sprejela nov ključ delitve skupnih stroškov. Tako bo občina Cerkno plačevala 29,74 odstotka skupnih stroškov dela (plače uprave, nabava, obdelava, strokovne službe, plače dela tehničnih služb).

Spor je trajal pol leta. V tem času bralci niso mogli poravnati zamudnin, v knjižnico ni prišel niti en izvod novih knjig, odpovedana je bila vsa periodika. Kljub temu knjižnica v tem času ni samevala. Ministrstvo za kulturo je tako matični kot cerkljanski knjižnici zaradi nerešenih vprašanj zamrznilo vsa sredstva za nakup novih knjig in računalniške opreme.