Po nekaterih podatkih naj bi njegova globina znašala okoli trinajst metrov. Sestavljen je iz osmih kamnitih kosov, ti sestavljajo trebušasto obliko vodnjaka s stopničasto profiliranim zgornjim robom in ravnim spodnjim robom. Nad krožnim obodom se dviguje piramidalna kovinska konstrukcija za dvigovanje in spuščanje vedra s škripcem, okoli katerega je veriga z vedrom. Železna konstrukcija je bila leta 1972 na novo napravljena, notranjost vodnjaka pa delno očiščena in obnovljena. Preuredili so notranji obod in ga premazali s posebno maso, ki preprečuje puščanje in ne kvari okusa pitne vode. Pred tem posegom je bilo treba vso vodo izčrpati in z dna odstraniti velik kup kamenčkov, ki jih obiskovalci mečejo za srečo v vodnjak, ter nekaj veder. V letu 2002 so ga z denarno pomočjo tovarne Helios ponovno obnovili. Zaradi vročih poletij v zadnjih letih se je količina vode zmanjšala s 150 na borih 70 kubičnih metrov vode. Čudovita kraška hiša in vodnjak, ki sta ena izmed glavnih turističnih kulturno-zgodovinskih znamenitosti Štanjela, se dopolnjujeta med seboj in ustvarjata zanimiv kraški ambient.