Spletna mesta družbe Dnevnik, d.d., uporabljajo piškotke

Nova evropska direktiva zahteva, da od vas pridobimo soglasje za namestitev piškotkov na računalnik in vam omogočimo upravljanje z njimi. Dnevnik, d.d., uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani, analitične piškotke, ki nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje, ter piškotke zunanjih partnerjev, kot so oglasni piškotki, s katerimi vam ponujamo relevantne oglase.

S klikom na spodnji gumb soglašate z uporabo piškotkov.

 Strinjam se

 • Kaj so piškotki in kako delujejo »

  Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

 • Spremeni nastavitve piškotkov »

  Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite tudi na povezavi »O piškotkih« na dnu strani.

RSS

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIŠKO RAZMERJE NA TISKANE EDICIJE, KI JIH IZDAJA DNEVNIK, d. d.

Namen teh Splošnih pogojev za naročnike in plačnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji) je opredeliti pojme ter razmerja med izdajateljem in plačnikom oz. naročnikom na eno ali več tiskanih edicij. Ti Splošni pogoji se ne nanašajo na ostale produkte Dnevnika, d.d., in na izdaje edicij po drugih prodajnih poteh (internetu, mobilnih napravah itd.), ki so predmet posebnih Splošnih pogojev. 

Splošno o izdajatelju in edicijah
Dnevnik, d.d., je izdajatelj tiskanih edicij, tj. časopisov, revij in revijalnih prilog, ki so fizičnim in pravnim osebam na razpolago v prosti prodaji ali pa v okviru naročniškega razmerja.

Podatki o izdajatelju:
Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d. (skrajšana firma: Dnevnik, d.d.)
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
www.dnevnik.si
Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vl. št.: 1/02052/00, osnovni kapital: 1.387.556,33 EUR
Matična štev.: 5049334, Davčna številka: 47263261, ID št. za DDV: SI47263261
TRR:

SI56 0967 2000 0791 678, odprt pri PBS, d.d.

SI56 0510 0801 0455 719, odprt pri Abanki Vipa d.d.
Tel.: 080 2007, elektronska pošta: narocnina@dnevnik.si.

Časopisi in revije ponujajo različne možnosti sodelovanja bralcev: nagradne križanke, nagradne igre, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne edicije. Pravila nagradnih iger in ostalih oblik sodelovanja niso predmet teh Splošnih pogojev.

Opredelitev bistvenih pojmov
Tiskana edicija – časopis ali revija, ki izide v papirni obliki.
Dnevni časopis – časopis, ki izhaja od ponedeljka do sobote.
Tednik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat tedensko.
Štirinajstdnevnik – časopis ali revija, ki izhaja enkrat na 14 dni.
Mesečnik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat na mesec.
Dvomesečnik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat na dva meseca.
Tromesečnik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat na tri mesece.
Revijalna brezplačna priloga – brezplačna tiskana edicija, priložena časopisom.

Naročnik na tiskano izdajo (v nadaljevanju: naročnik) je fizična ali pravna oseba, ki prejema časopis na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi Splošnimi pogoji. Če naročnik obenem ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov za naročnino, temveč račune za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik.

Plačnik je fizična ali pravna oseba, ki prek katerega koli prodajnega kanala naroči eno ali več edicij in soglaša s temi Splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema na želeni naslov in jih redno plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. Če fizična ali pravna oseba sama ne prejema edicije, ampak le plačuje račune za naročnino drugega naročnika časopisa, se šteje, da je plačnik.

Naročnina je nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov.
Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane edicije izdajatelja naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico, osebno v poslovalnici ali s pismom, poslanim po pošti. Pri tem se ustno naročilo preko telefona šteje kot dejansko naročilo v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.dnevnik.si in v oddelku naročnine, na naslovu Dnevnik, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana oz. v poslovalnicah izdajatelja.
DNK naročniški klub – je klub naročnikov vseh edicij izdajatelja in za njih veljajo določene dodatne ugodnosti: http://dnk.dnevnik.si/sl/Klub+DNK

Opredelitev tiskanih edicij izdajatelja za naročniško razmerje
Časopisi:
-
Dnevnik – dnevni časopis (splošno-informativni časopis), ki izhaja od ponedeljka do sobote
-
Nedeljski dnevnik – tednik, v prodaji vsako sredo

Izdajateljeve priloge:

- Brezplačne revijalne priloge:
Nika– izid vsako drugo sredo v Dnevniku in Nedeljskem dnevniku
Moj dom– izid v Nedeljskem dnevniku in v četrtek v Dnevniku, vsak drugi teden izmenjaje z prilogoIN
IN – izid v četrtek v Dnevniku, vsak drugi teden izmenjaje z Moj dom
Pilot – izid v Nedeljskem dnevniku in v petek v Dnevniku

- Brezplačne časopisne priloge:
Objektiv– izid v Dnevniku, sobota.

Dodatno izhajajo v Dnevniku in Nedeljskem dnevniku tudi posebne in izredne priloge, ki so brezplačnega značaja in predstavljajo dodano vrednost za bralce. Izidi in način izhajanja prilog se lahko spremenijo.

Revije:
- Enigmatske revije Razvedrila, za katere je možno skleniti naročniško razmerje: Razvedrilo, Razvedrilo ZA MLADE, Tematske križanke, MINI Razvedrilo, Srečko in Reksi, MODRO Razvedrilo, MAXI Razvedrilo, HUMOR V SLIKI, Razvedrilo 4 LETNI ČASI, Razvedrilo ZA MLADE 4 LETNI ČASI, SUDOKU.

Informacije o revijah so objavljene na spletni strani: http://razvedrilo.dnevnik.si/.

Naročanje
Fizične in pravne osebe se lahko naročijo na naslednje načine:
- pisno na naslov izdajatelja: Dnevnik, d.d., Trženje edicij, Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- po elektronski pošti: narocnina@dnevnik.si
- z izpolnjeno e-naročilnico preko spletne strani:
o fizične osebe http://dnk.dnevnik.si/sl/Naročanje
o pravne osebe: http://dnk.dnevnik.si/sl/Naročilnica+pravne+osebe
o na edicije Razvedrila: http://razvedrilo.dnevnik.si/sl/Edicije/Razvedrilo
- po telefonu: npr. na brezplačni številki
080 2007
- osebno na sedežu družbe Dnevnik, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- ali na načine neposrednega trženja (akvizicija).

Naročilo mora vsebovati naslednje podatke o plačniku in o naročniku:
a) če je plačnik fizična oseba: ime, priimek, naslov, telefon in e-poštni naslov plačnika,
b) če je plačnik pravna oseba: firmo, naslov, odgovorno in kontaktno osebo, davčno številko in opredelitev davčne zavezanosti, telefon in e-poštni naslov plačnika,
c) če je naročnik fizična oseba: ime, priimek, naslov, telefon in e-poštni naslov naročnika,
d) če je naročnik pravna oseba: firmo, naslov, odgovorno in kontaktno osebo, davčno številko in opredelitev davčne zavezanosti, telefon in e-poštni naslov naročnika,
e) izjavo, da sta naročnik in plačnik v celoti seznanjena in soglašata s Splošnimi pogoji za naročnike in plačnike tiskanih edicij, ki jih izdaja družba Dnevnik, d.d.
f) izjavo, da sta naročnik in plačnik v celoti seznanjena in soglašata s Cenikom tiskanih edicij
g) Izdajatelj zahteva tudi dokazila o posebnem statusu plačnika, v primeru da je na podlagi le-tega pridobil dodatne ugodnosti (npr. študentje, upokojenci).
Le naročilo, ki vsebuje vse zgoraj zahtevane podatke, se šteje za popolno naročilo. Takoj po prejemu nepopolnega naročila izdajatelj plačniku pošlje obvestilo o prejetem nepopolnem naročilu. V primeru, da izdajatelj plačnika ne obvesti o nepopolnem naročilu, se naročilo šteje za popolno in se izvrši v 3 delovnih dneh po prejemu popolnega naročila.

Novo naročilo je tisto naročilo, pri katerem naročnik oz. plačnik nista bila naročena na edicijo vsaj 6 mesecev.

Za pravilnost in celovitost podatkov jamči plačnik. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je plačnik oz. naročnik dolžan sporočiti spremembe izdajatelju v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 3 delovnih dneh po nastanku spremembe.

Plačnik se zavezuje, da bo do pisnega preklica naročniškega razmerja redni plačnik naročenega časopisa oz. revije.

Plačnik že pri naročilu opredeli naslov prejemanja tiskane edicije. V primeru spremembe naslova prejemanja tiskane edicije pa sta naročnik in plačnik dolžna o novem naslovu obvestiti izdajatelja vsaj 7 delovnih dni pred datumom, od katerega dalje naj bi naročnik dobival edicijo na nov naslov.

Časopis oz. revijo je možno redno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj pa se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno v tujino, na pošti oddal na dan izida edicije. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali letalske pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tujini prejmejo z zamudo iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

Skladno s 4. točko 5. odstavka 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot, Uradni list RS, št. 20/1998 in nadaljnje spremembe) plačnik in naročnik, ki sta fizični osebi (potrošnika) nimata pravice do odstopa od pogodbe po prvem odstavku 43. člena ZVPot.

Plačevanje naročnine
Plačnik naroča tiskano edicijo pod cenovnimi pogoji za sklepanje naročniškega razmerja, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na naslovu www.dnevnik.si ali pod posebej dogovorjenimi pogoji. V slednjem primeru veljajo posebej dogovorjeni pogoji naročniškega razmerja. Cenovni pogoji, objavljeni na www.dnevnik.si ali posebej dogovorjeni cenovni pogoji, so del Splošnih pogojev.
Popusti pri naročninah in ostali cenovni pogoji se določajo glede na trženjsko politiko izdajatelja, ki velja v času sklenitve naročniškega razmerja in ki je v času sklenitve naročniškega razmerja objavljena na spletni strani www.dnevnik.si. Izdajatelj lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej obvestiti z objavami: na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če plačnik v roku 8 dni od obvestila o spremembi trženjske politike izdajatelja ne obvesti (pisno ali preko e-pošte), da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko spremenjena trženjska politika stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja, se smatra, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.

Vse cene tiskanih edicij so navedene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 9,5 % DDV. Cenik je dostopen na www.dnevnik.si. Na edicijah so lahko odtisnjene tudi cene v drugih valutah, vendar je valuta plačila v Sloveniji evro. Cena naročnine je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda z upoštevanim naročniškim popustom, pri čemer je skupni znesek naročnine na edicijo v obračunanem obdobju odvisen od števila izidov edicije.

Izdajatelj plačniku - fizični osebi izstavlja mesečne račune, tj. 10. v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila je do 20. v mesecu za tekoči mesec.

Izdajatelj izstavlja plačniku-pravni osebi mesečne račune do zadnjega delovnega dne za tekoči mesec. Rok plačila je 8 dni od prejema računa, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. Čas izstavitve računov za pravnim in fizičnim osebam je lahko pisno vnaprej dogovorjen tudi drugače.

Račune plačuje plačnik s priloženim plačilnim instrumentom, tj. univerzalni plačili nalo

g - UPN (po ukinitvi posebne položnice), ki jo prejme plačnik na želeni naslov. Plačnik ima različne možnosti poravnavanja obveznosti, ki jih izbere sam:
- plačilo na okencu (pošta, banka, prodajna mesta…)
- plačilo preko storitve SDD oz. direktna obremenitev (nekoč »trajni nalog«),
- plačilo z elektronskim nakazilom,
- plačilo z Amex kartico, za obstoječe uporabnike, če je pristopnik k tej kartici (pod pogoji, ki veljajo za to kartico),
- plačilo na sedežu družbe in v poslovalnicah izdajatelja.

SDD oz. direktno obremenitev (»trajni nalog«) lahko ureja plačnik od 20.11.2012 neposredno pri izdajatelju (otvoritve, spremembe, ukinitve) in ne več s svojo banko. Za ureditev trajnika nas kontaktirajte po telefonu 080 2007 ali na e-naslov narocnina@dnevnik.si. Plačnike izrecno pozivamo, da izvrševanje te storitve vsakič sproti preverijo na svojem bančnem izpisku.

Reklamacije na izdane račune sprejema oddelek naročnine do vključno roka plačila, ki je naveden na računu, v pisni obliki na naslov: Dnevnik, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
V primeru neporavnave ali nepravočasne poravnave zapadlih obveznosti, se plačniku znesek zapadlih obveznosti avtomatsko prišteje pri naslednjem izdanemu računu. Če plačnik po drugem obračunskem obdobju vseh obveznosti še vedno ne poravna, prejme opomin. Če plačnik zneska, navedenega v opominu, ne poravna v 8 dneh od prejema opomina, se prekine dostava tiskane edicije do poravnave celotnega dolga. Če dolg tudi po preteku 20 dni od prejema opomina še vedno ni v celoti poravnan, se šteje, da je naročniško razmerje prenehalo, dolgovani znesek (glavnica z zakonskimi zamudnimi obresti, ki tečejo od prvega dne zamude pa do celotnega poplačila) pa se preda v postopke nadaljnje izterjave.

Dodatne ugodnosti za naročnike in plačnike
Naročniki in plačniki Dnevnikovih edicij so avtomatično tudi člani naročniškega kluba DNK, kar jim prinaša vrsto ugodnosti.
V primeru koriščenja ugodnosti lahko kot dokazilo, da je naročnik ali plačnik Dnevnikovih edicij, naročnik in/ali plačnik uporabi kupon, ki je natisnjen v desnem zgornjem kotu vašega računa. Informacije o naročniškem klubu DNK in ugodnostih za naročnike in plačnike so objavljeni tudi na http://dnk.dnevnik.si.

Spremembe pogojev ponudbe
V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.dnevnik.si ali v tiskanih edicijah izdajatelja. Vsakokratna veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.dnevnik.si.

Če izdajatelj naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, podraži naročnino, mora o tem že pred podražitvijo obvestiti naročnika z objavami na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če plačnik v roku 8 dni od obvestila o podražitvi naročnine izdajatelja ne obvesti (pisno ali preko e-pošte), da ne soglaša s podražitvijo naročnine, se šteje, da podražitvi naročnine ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko podražitev stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji višje cene naročnine.

Prenaročanje na počitniški naslov in začasna prekinitev dostave
PRENAROČANJE
Naročniki/plačniki imajo možnost prenaročiti naročene tiskane edicije na svoj počitniški naslov v Sloveniji ali na Hrvaškem. Počitniški naslov in obdobje počitniškega prejemanja morata biti natančno navedena in sporočena v oddelek naročnine vsaj teden dni prej. Fizične osebe prenaročanje izvedejo z oddajo zahtevka za prenaročilo na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali pisno. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki na navedene kontaktne naslove izdajatelja, razen če je dogovorjeno drugače.
Prenaročilo je možno na kateri koli naslov v Sloveniji kadar koli v letu. Na počitniški naslov v Sloveniji je zagotovljena brezplačna poštna dostava. Za čas med sredino junija in sredino septembra je možno naročene tiskane edicije brezplačno prenaročiti tudi na počitniške naslove na Hrvaškem.
V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno na Hrvaško, na pošti oddal na dan izida edicije. Edicije na hrvaške naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne pošte. Za zamude pri dostavi pošiljk na naslove na Hrvaškem izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki na Hrvaškem prejmejo z zamudo ali jih ne prejmejo v času poletne sezone iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.
Prenaročilo je možno tudi naslove v tujini, torej ne le na Hrvaškem, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. Smiselno pa veljajo ostali pogoji, enako kot navedeno v zgornjem odstavku. Prenaročilo ni možno za edicije Razvedrila.

ZAČASNA PREKINITEV DOSTAVE
Naročnikom se lahko na njihovo željo začasno prekine dostava tiskanih edicij, če je želja po prekinitvi ustrezno sporočena izdajatelju. V tem primeru se naročniku/plačniku ti izvodi ne zaračunajo. Fizične osebe zaprosijo za prekinitev dostave z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali po pošti. Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki po  pošti ali elektronski pošti, razen če ni dogovorjeno drugače.
V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik navede datum pričetka začasne prekinitve dostave in datum, ko začasna prekinitev dostave preneha veljati. Z naslednjim dnem je naročnik ponovno vključen v avtomatično prejemanje časopisa oz. revije na naslov, ki je bil veljaven pred prekinitvijo, razen če je izrecno sporočeno drugače.
Z začasno prekinitvijo dostave tiskane edicije se avtomatično prekine tudi možnost dostopa do elektronskih izdaj na tabličnih računalnikih, pametnih telefonih in na spletu.
Začasna prekinitev dostave lahko traja največ 3 mesece naenkrat.

Podatki o naročniku/plačniku
Dnevnik, d. d., bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljal za namen naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Podjetje Dnevnik, d. d., spoštuje vašo zasebnost in zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov. Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da Dnevnik, d. d., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke Dnevnika, d. d., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Dnevnik brez pisne privolitve naročnika ali plačnika osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

Navedene osebne podatke lahko Dnevnik, d. d., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika v skladu z veljavno zakonodajo.
Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Dnevnik, d. d., trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Dnevnik, d. d., je dolžan v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter ga v nadaljnjih petih dneh o tem obvestiti. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Dnevnik, d. d.
Pogodbe, sklenjene preko spletnega mesta www.dnevnik.si, se hranijo pri Dnevniku, d.d. zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci družbe Dnevnik, d.d. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Dostava
Izdajatelj se obvezuje, da bo v roku 3 delovnih dni od prejema popolnega naročila pričel dostavljati naročeno edicijo na želeni naslov, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

Dostava tiskanih edicij na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Tiskane edicije dostavljajo raznašalci., razen v primeru, ko na določenem področju dostava ni organizirana. Naročniki na takem področju naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnina pa ne bremeni plačnika, ampak jo krije izdajatelj.

Reklamacije glede dostave sprejema oddelek naročnine na brezplačni številki 080 2007 ali po elektronski pošti reklamacije-dostava@dnevnik.si.
Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo glede dostave (kar vključuje tudi morebitno odsotnost dostave) časopisa v najkrajšem možnem času, praviloma na dan izida, kar je pomembno predvsem pri dnevnih časopisih. Naročnike zato izrecno pozivamo, da sporočijo svojo reklamacijo na zgoraj navedene načine:
- v roku do tri dni: za časnik Dnevnik
- v roku do 7 dni: za vse ostale edicije izdajatelja.
Izdajatelj bo dostavil nadomestni izvod, če je reklamacija upravičena, v najkrajšem možnem času, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

Prenehanje naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije
Prenehanje naročniškega razmerja oz. odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti na naslov Dnevnik, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov narocnina@dnevnik.si.
Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju visoke kakovosti storitev za naročnike, prosimo za navedbo razloga odpovedi.  
Pisne odpovedi, prejete najkasneje do 25. v mesecu, začnejo veljati s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po 25. v mesecu, se obravnavajo kot prejete v naslednjem mesecu. Dnevnik, d.d. lahko zahteva dokazilo o pooblastilu za urejanje naročniškega razmerja.

Končne določbe
Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje Dnevniku, d. d., da lahko ob kršitvi teh Splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in izdajateljem. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.dnevnik.si in na sedežu izdajatelja.

Dnevnik, d. d., lahko spreminja Splošne pogoje in cene skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi Splošnih pogojev izdajatelj naročnika/plačnika o tem predhodno obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Če izdajatelj ne prejme pisne zahteve za prenehanje naročniškega razmerja v 8. dneh od dneva, ko objavi spremenjene Splošne pogoje, se šteje, da naročnik/plačnik s spremembami Splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni Splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe dalje.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 1. 5. 2014. Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev v celoti prenehajo veljati dosedanji Splošni naročniški pogoji.

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.


Ljubljana, maj 2014

Dnevnik, d.d.

 


Naročanje:


Brezplačni telefon: 080 20 07
Telefon: 01/30 82 200
E-pošta: narocnina@dnevnik.si
Dnevnikov naročniški klublogotip-dnk-kluba mali.jpg


 

Oglaševanje:


Telefon: 01/30 82 150 ali 01/30 82 180
Faks: 01/30 82 159
E-pošta: oglasno.trzenje@dnevnik.si
Podatki o branosti

Natančno predstavitev edicij z izsledki merjenj raziskav NRB, RPN in MOSS

Cenik marec 2015

Prodajna cena posameznega izvoda

 • DNEVNIK (ponedeljek - četrtek):1,30 EUR
 • DNEVNIK (petek, sobota):1,35 EUR
 • NEDELJSKI DNEVNIK: 1,95 EUR
 • RAZVEDRILO: 1,75 EUR
 • Razvedrilo ZA MLADE: 1,75 EUR
 • Razvedrilo TEMATSKE KRIŽANKE: 1,75 EUR
 • MINI Razvedrilo: 2,35 EUR
 • SREČKO IN REKSI: 2,25 EUR
 • MODRO Razvedrilo: 2,95 EUR
 • MAXI Razvedrilo:  2,65 EUR
 • Razvedrilo HUMOR V SLIKI: 2,65 EUR
 • Razvedrilo 4 LETNI ČASI: 2,65 EUR
 • P.I. Razvedrilo ZA MLADE 4 LETNI ČASI: 2,65 EUR
 • SUDOKU: 3,15 EUR
 • DNEVNIK na mobilnih napravah: 0,89 EUR
 • DNEVNIK z OBJEKTIVOM na mobil.napravah: 1,79 EUR
 • NEDELJSKI DNEVNIK na mobilnih napravah: 1,79 EUR

Cene v naročnini

Časopis - mesečna naročnina z DDV z upoštevanim osnovnim naročniškim popustom

 • DNEVNIK (ponedeljek - sobota): 31,46 EUR 
 • DNEVNIK (ponedeljek - petek): 26,50 EUR
 • DNEVNIK petek: 5,40 EUR
 • DNEVNIK sobota: 5,40 EUR
 • NEDELJSKI DNEVNIK: 7,17 EUR
 • DNEVNIK (ponedeljek - sobota) na mobilnih napravah: 20,80 EUR 

Ugankarska revija – letna naročnina z DDV in upoštevanim naročniškim popustom 

 • RAZVEDRILO: 40,95 EUR
 • Razvedrilo ZA MLADE: 40,95 EUR
 • Razvedrilo TEMATSKE KRIŽANKE: 18,90 EUR
 • MINI Razvedrilo: 25,38 EUR
 • SREČKO IN REKSI: 24,30 EUR
 • MODRO Razvedrilo: 15,93 EUR
 • MAXI Razvedrilo: 9,54 EUR
 • Razvedrilo HUMOR V SLIKI: 9,54 EUR
 • Razvedrilo 4 LETNI ČASI: 9,54 EUR
 • P.I. Razvedrilo ZA MLADE 4 LETNI ČASI: 9,54 EUR
 • SUDOKU: 11,34

Naročnikom priznamo naročniške popuste - za več informacij pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 2007.

Cene za tiskane izdaje vključujejo 9,5 % DDV, za izdaje na mobilnih napravah pa 22% DDV.

SEPA DIREKTNE OBREMENITVE

Zaradi pravil SDD po novem vse spremembe, odprtje oz. ukinitev vašega soglasja za direktno obremenitev iz plačilnega računa kot plačnik naročnine od 20.11.2012 urejate neposredno z Dnevnikom, d.d. in ne več s svojo banko. Prav tako se, prosimo, obrnite na nas z vprašanji glede višine zneska, izvršitve SDD oz. ostalimi vprašanji glede ureditve načina in periode plačevanja. Dodatne informacije o SDD lahko najdete na: www.sepa.si, www.zbs-giz.si, spletnih straneh bank in hranilnic. Obrazec pooblastila je na voljo tu.

Prosimo vas, da en izvod Pooblastila v celoti izpolnite, lastnoročno podpišete in ga v originalu pošljete na: Dnevnik, d.d., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana ali se oglasite na blagajni družbe Dnevnik, na Kopitarjevi ulici 2 v Ljubljani. Veljavnost in pričetek izvajanja vašega Pooblastila je odvisen od datuma prejema le-tega na Dnevnik, d.d. in ustreznosti izpolnitve podatkov.

Na blagajni Dnevnika imate tudi možnost plačila naročnine brez provizije.

 

Obvestite nas tudi v primeru, da bi želeli spremeniti periodo vašega plačevanja (npr. kvartalno, polletno, letno…). V primeru dodatnih vprašanj, se prosimo obrnite na naročniški oddelek, telefon 080 20 07 ali e-naslov narocnina@dnevnik.si.